Kunstterapi og tankefeltsterapi TFT-dx

i Telemark

 

Tone Kristine Auestad

 

 

                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

Hjem

   

                      

 

 

Kunstterapi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tankefelts-
terapi

 

 

 

 

 

 

Individuelle

timer

 

 

 

 

 

 

 

Planer/kurs

 

 

 

 

 

 

Om meg/kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Kunstterapi i Telemark                                                                               Kunstterapi i Vest Telemark

 

 

Kunstterapi

Kunst- og uttrykksterapi

Kunstterapi brukes som et verktøy for endring.

Kreativit uttrykk - dialog - personlig vekst.

 

 

Jeg ønsker her å gi deg som leser av min nettside et inntrykk av hva kunstterapi er, og hva som er hensikten med et kunstterapeutisk forløp. Jeg kom selv i kontakt med kunstterapi første gang på et helgekurs i Risør høsten 2007, det ble flere kurs etter det og sommeren 2009 startet jeg på den 4 årige deltidsutdanningen.

 

I kunstterapi bruker vi kreative uttrykk som redskap for å gå på oppdagelsesferd i det ubevisste. Vi bruker maling, tegning, leire, bevegelse, rollespill og lek for å oppdage eller gjenoppdage de områder i psyken som ligger utenfor vår vanlige bevissthet. Noe av det vi kan se etter i bildene er symboler, jeg hører ofte mine klienter sier: " jeg vet ikke hvorfor jeg malte dette, det skulle bare være sånn". Da er det noe som kommer fra det ubevisste. Mens noen symboler betyr noe spesielt for den som har laget uttrykket, så er det også mange symboler som er felles for alle mennesker, det kaller vi arketyper.

 

Refleksjon og dialog rundt det kreative uttrykk kan gi åpning for nytenkning, økt selvforståelse og styrke egne sterke sider. En trenger ikke forkunnskaper, heller ikke erfaring med tegning og maling for å ha utbytte av kunstterapi. Målet er ikke å lage flotte kunstneriske uttrykk. Det er nok at du vil bli bedre kjent med deg selv, dine indre verdier og ressurser.

 

Det spesielle med den kreative prosess er at den noen ganger går sine egne veier og fører oss til steder som vi ikke rasjonelt og med ord kan forutse og bestemme. Den kreative prosess løfter ofte sløret av noe nytt, og etterpå følger en mere terapeutisk prosess som handler om å skape dialog med det "nye", for å kunne integrere det som en del av hverdagen.

 

Med den kreative prosess opplever mange at det er lettere å åpne opp for uttrykk og dialog, og metoden kan derfor være spesielt godt egnet for mennesker som opplever det vanskelig å uttrykke følelser og tanker verbalt.

 

Psyken vil alltid reagere når vi ikke lever ut vårt potensial. Vi blir kanskje syke, utbrendt på arbeid, og kan miste vår evne til å handle. Slike reaksjoner skjer uten at vi ønsker det, og styres av krefter som ligger utenfor vår kontroll. I kunstterapi jobber vi med å skape vedvarende kontakt med "selvet", den vi opprinnelig er og som vil oss det beste. Det som skjer når en blir utbrendt er at man mister kontakten mellom jeget, den en er utad i samhandling med andre, og selvet, vår opprinnelige indre kjerne.

 

Noen har et ønske om å bearbeide en opplevelse, mens andre er opptatt av selvutvikling og ønsker å lære seg selv bedre å kjenne. Kunstterapi kan like gjerne brukes som forebyggende, i overgangsfaser og ved naturlige kriseperioder, som det kan brukes til å bearbeide negative opplevelser. Og jeg kan ut fra egen erfaring anbefale kunstterapi om du er sliten, ikke klarer å sette grenser for deg selv og de som er rundt deg, eller du allerede har "møtt veggen" en eller flere ganger. Våre handlinger er styrt av den bagasjen vi har lagret i det ubevisste, kroppen husker mer enn vi har i bevisstheten.

 

Kunstterapi er en psykoterapeutisk metode, og utdanningen inneholder mye selvutvikling for den som skal bli terapeut for andre. Dermed har jeg som kunstterapeut en bred personlig erfaring med selvutvikling, det er noe som har gitt meg større innsikt i hvem jeg er, og der er erfaringer jeg kan bruke når jeg skal veilede andre som er i en utviklingsprosess.

 

for noen er det best å starte i individuelle timer, mens andre liker bedre å delta i grupper, og da gjerne på et selvutviklingskurs.

 

Drømmer

Lytter du til  det ditt indre jeg ønsker å fortelle deg?

Vi sover en tredjedel av livet, og i gjennomsnitt drømmer vi 4 timer hver natt livet igjennom. Underbevisstheten bruker drømmene til å bearbeide erfaringer, hente ny kraft og overbringe viktige budskap. I kunstterapi tar vi gjerne utgangspunkt i en drøm, for på den måten å bli bevisst på det budskapet drømmen kommer med.

 

Mange tror de ikke drømmer, fordi at drømmene er glemt neste dag. Men ved å gi drømmene fokus, og notere ned det en husker straks en våkner, så kan en bli bedre til å huske sine drømmer. For å jobbe med drømmer trenger du ikke å huske hele drømmen, husker du bare enkelte episoder, eller kanskje bare en farge eller følelse, så er det noe en kan ta tak i og jobbe videre med. Ved å male f.eks følelsen, så kan en få kontakt med det som det ubevisste ønsket å formidle med drømmen.

 

 

Elementer fra naturen

Elementer fra naturen kan brukes i kreative uttrykk, en kan oppleve at det er en stein eller en kvist som fanger interessen når vi er ute på tur. Dette er noe vi som barn ofte har med hjem fra skogen, men som voksne har vi på lik linje med annen kreativitet glemt dette. Neste gang du går tur skal du kanskje la deg fascinere av de små detaljene i naturen. Selv kommer jeg ofte hjem med en stein, et skjell eller en fjær i lommen.

 

 

les om:individuelletimer

og kurs

 

   Se bilder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ToneKristine.no © 2012 • Webmaster Janne Løken